B 20180117 Aufmacher MS Lehrgang

 

    Motorsägen-Lehrgang - Dezember 2017 / Januar 2018

 

B 20180120 Aufmacher JHV 01

  

  Jahreshauptversammlung - Januar

 

B 20180420 Aufmacher Uebung.Kleber 01

 

  Gesamtstadtübung Klebergelände - April

 

B 20180421 Aufmacher Notarztausbildung

 

  Notarztausbildung Verkehrsunfall - April

  

B 20180616 Aufmacher MA Lehrgang 01

 

  Maschinisten-Lehrgang - Juni

  

B 20180922 Aufmacher TM1 02

 

  Prüfung Truppmann Teil 1 - September

   

B 20181026 Aufmacher Nachtuebung 03

 

  Nachtübung - Oktober

   

B 20181213 Aufmacher RAGTAL 002

 

   Heißausbildung im Brandcontainer - Oktober

   

B 20181214 Aufmacher AGT 002

 

  Atemschutzgeräteträger-Lehrgang - November